دانلود اپلیکیشن قیمت آهن آلات و نبشی ایران


قیمت روز نبشیاخبار قیمت آهن

محدوديت صادرات

ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت

درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن

رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد

ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی


تالار گفتگو

:
اسکرول زیاد رو اعصابه باکس های بزرگ

:
نمیشه باهاش کار کرد

:
حل اش کن


قیمت آهن آلات

قیمت آهن آلات

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آداک فلز 25500 0 04137720010 1402-07-06 12:03:00
آداک فلز 26500 0 04137720010 1402-07-06 12:03:00
آداک فلز 25500 0 04137720010 1402-07-06 12:03:00
فولاد صنعت کاوه 29500 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
فولاد صنعت کاوه 28000 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
فولاد صنعت کاوه 28000 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
فولاد صنعت کاوه 29200 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
آداک فلز 29500 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
آداک فلز 28000 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
آداک فلز 29500 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
آداک فلز 29200 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
آداک فلز 28000 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
قیمت نبشی

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آداک فلز 25300 0 04137720010 1402-07-06 12:03:00
آداک فلز 25200 0 04137720010 1402-07-06 12:03:00
فولاد صنعت کاوه 27510 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
فولاد صنعت کاوه 27500 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
فولاد صنعت کاوه 27500 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
آداک فلز 27500 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
آداک فلز 27500 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
آداک فلز 27510 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
قیمت نبشی

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
آداک فلز 25600 0 04137720010 1402-07-06 12:03:00
آداک فلز 25300 0 04137720010 1402-07-06 12:03:00
آداک فلز 25200 0 04137720010 1402-07-06 12:03:00
فولاد صنعت کاوه 27800 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
فولاد صنعت کاوه 27710 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
فولاد صنعت کاوه 27700 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
فولاد صنعت کاوه 27500 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
فولاد صنعت کاوه 27510 0 02188919900 1402-03-28 08:55:00
آداک فلز 27710 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
آداک فلز 27800 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
آداک فلز 27700 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
آداک فلز 27510 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
آداک فلز 27500 0 04137720010 1402-03-20 08:45:00
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25200 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 25300 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 25900 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
تهران آهن 27400 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27800 0 02186073000 1402-03-20 07:00:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26600 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 29500 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
تهران آهن 29200 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
تهران آهن 29500 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
تهران آهن 28200 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 29500 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 29500 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 29200 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 28200 0 02186073000 1402-03-21 08:03:00
تهران آهن 28700 0 02186073000 1402-03-20 07:00:00
تهران آهن 29500 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25600 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 25300 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 25800 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 25900 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 25900 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27700 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
تهران آهن 27800 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
تهران آهن 27400 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27400 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 28200 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27700 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27400 0 02186073000 1402-03-21 08:03:00
تهران آهن 27400 0 02186073000 1402-03-21 08:03:00
تهران آهن 28200 0 02186073000 1402-03-21 08:03:00
تهران آهن 28700 0 02186073000 1402-03-20 07:00:00
تهران آهن 27800 0 02186073000 1402-03-20 07:00:00
تهران آهن 27800 0 02186073000 1402-03-20 07:00:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25900 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27400 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27400 0 02186073000 1402-03-21 08:03:00
تهران آهن 27800 0 02186073000 1402-03-20 07:00:00
قیمت نبشی

-

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
رمضانی 28000 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1402-07-04 10:33:00
رمضانی 27900 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1402-07-04 10:33:00
رمضانی 27500 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1402-07-04 10:33:00
پارس صنعت 30000 0 02166671020 1402-04-04 11:44:00
رمضانی 90500 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1402-03-31 06:57:00
رمضانی 92000 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1402-03-29 06:44:00
رمضانی 92000 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1402-03-29 06:44:00
پارس صنعت 2300000 0 02166671020 1402-03-28 09:00:00
فرتاک تجارت ناب 28000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
رمضانی 95000 0 ۰۵۱۵۴۵۲۳۰۶۸ 1402-03-21 06:58:00
قیمت نبشی

90

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 32999 0 03191009009 1402-05-03 06:31:00
مرکز آهن 32999 0 03191009009 1402-05-03 06:31:00
مرکز آهن 32999 0 03191009009 1402-05-03 06:31:00
مرکز آهن 32999 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 32999 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 24825 0 02149381 1402-04-05 10:39:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25649 0 02149381 1402-03-24 07:04:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25375 0 02149381 1402-03-24 07:04:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25924 0 02149381 1402-03-23 06:59:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25832 0 02149381 1402-03-20 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25651 0 02149381 1402-03-20 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25467 0 02149381 1402-03-16 05:59:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25649 0 02149381 1402-03-16 05:59:00
مرکز آهن 28498 0 03191009009 1402-03-13 06:25:00
مرکز آهن 28198 0 03191009009 1402-03-13 06:25:00
مرکز آهن 25800 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 25917 0 02149381 1402-03-24 07:04:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26192 0 02149381 1402-03-23 06:59:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26192 0 02149381 1402-03-20 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26009 0 02149381 1402-03-16 05:59:00
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27300 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27300 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27950 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
دنیای فولاد خاورمیانه 28098 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
تهران آهن 27950 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27950 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27850 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27300 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 28200 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
فرتاک تجارت ناب 31500 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
تهران آهن 28100 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
تهران آهن 27000 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

7

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27300 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
تهران آهن 27050 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 25904 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
قیمت نبشی

60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 25910 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
قیمت نبشی

80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 25957 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
مرکز آهن 26999 0 03191009009 1402-03-13 06:25:00
مرکز آهن 24495 0 03191009009 1402-03-13 06:23:00
قیمت نبشی

120

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 26850 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
قیمت نبشی

150

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 41501 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 41000 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

140

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 41599 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 41501 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

130

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 38498 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

200

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 43501 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 43501 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 43501 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

160

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 42499 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 42499 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

110

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 34700 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 34700 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

-

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
پارس صنعت 26500 0 02166671020 1402-07-06 10:55:00
پارس صنعت 25900 0 02166671020 1402-07-06 10:55:00
پارس صنعت 25900 0 02166671020 1402-07-06 10:55:00
پارس صنعت 27000 0 02166671020 1402-07-06 10:55:00
پارس صنعت 26500 0 02166671020 1402-07-06 10:55:00
پارس صنعت 25900 0 02166671020 1402-07-06 10:55:00
پارس صنعت 25900 0 02166671020 1402-07-06 10:55:00
فرتاک تجارت ناب 30000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 29000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 27900 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 27900 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 27900 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25400 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25450 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26250 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26900 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27950 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25450 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 25450 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25450 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 25450 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27100 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27600 0 02186073000 1402-03-21 08:03:00
تهران آهن 28000 0 02186073000 1402-03-20 07:00:00
قیمت نبشی

7

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25450 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-04-25 10:40:00
تهران آهن 27150 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 28000 0 02186073000 1402-03-20 07:00:00
قیمت نبشی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26250 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26900 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27950 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26050 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
قیمت نبشی

60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 23268 0 02149381 1402-06-26 11:09:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25378 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 27583 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24771 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24736 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
قیمت نبشی

70

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 23212 0 02149381 1402-06-26 11:09:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24679 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24679 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24753 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
قیمت نبشی

80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 23258 0 02149381 1402-06-26 11:09:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24863 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25138 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24726 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
قیمت نبشی

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 23808 0 02149381 1402-06-26 11:09:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25276 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24721 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25088 0 02149381 1402-03-20 07:07:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25643 0 02149381 1402-03-20 07:07:00
قیمت نبشی

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 25645 0 02149381 1402-06-26 11:09:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25187 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24811 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24717 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 24918 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25178 0 02149381 1402-03-20 07:07:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25084 0 02149381 1402-03-20 07:07:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25285 0 02149381 1402-03-20 07:07:00
قیمت نبشی

45

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 25127 0 02149381 1402-06-16 09:57:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26271 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26319 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26271 0 02149381 1402-03-20 07:07:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26319 0 02149381 1402-03-20 07:07:00
قیمت نبشی

75

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 25454 0 02149381 1402-05-29 10:44:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26239 0 02149381 1402-03-24 07:03:00
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25100 0 02186073000 1402-05-22 12:06:00
تهران آهن 25050 0 02186073000 1402-05-22 12:06:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25750 0 02186073000 1402-05-22 12:06:00
تهران آهن 25050 0 02186073000 1402-05-22 12:06:00
تهران آهن 25150 0 02186073000 1402-05-22 12:06:00
فرتاک تجارت ناب 28800 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

7

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25100 0 02186073000 1402-05-22 12:06:00
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25150 0 02186073000 1402-05-22 12:06:00
فرتاک تجارت ناب 31000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26350 0 02186073000 1402-05-22 12:06:00
فرتاک تجارت ناب 29000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 29200 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 30000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27850 0 02186073000 1402-05-22 12:06:00
فرتاک تجارت ناب 32000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 26295 0 02149381 1402-03-31 09:02:00
قیمت نبشی

-

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرتاک تجارت ناب 28500 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 28500 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
قیمت نبشی

12

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27000 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25046 0 02149381 1402-03-23 07:10:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-21 10:15:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25413 0 02149381 1402-03-20 07:42:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-13 08:59:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26400 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 28600 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 28400 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26100 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 27500 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 25505 0 02149381 1402-03-23 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25230 0 02149381 1402-03-23 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25322 0 02149381 1402-03-23 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26056 0 02149381 1402-03-20 07:42:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25872 0 02149381 1402-03-20 07:42:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25780 0 02149381 1402-03-20 07:42:00
قیمت نبشی

120

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 26239 0 02149381 1402-03-23 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26606 0 02149381 1402-03-20 07:42:00
قیمت نبشی

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 26331 0 02149381 1402-03-23 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25413 0 02149381 1402-03-23 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25964 0 02149381 1402-03-20 07:42:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26698 0 02149381 1402-03-20 07:42:00
قیمت نبشی

60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 25413 0 02149381 1402-03-23 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25413 0 02149381 1402-03-23 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25964 0 02149381 1402-03-20 07:42:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25964 0 02149381 1402-03-20 07:42:00
قیمت نبشی

80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 25413 0 02149381 1402-03-23 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 25964 0 02149381 1402-03-20 07:42:00
قیمت نبشی

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 26698 0 02149381 1402-03-23 07:10:00
دنیای فولاد خاورمیانه 27065 0 02149381 1402-03-20 07:42:00
قیمت نبشی

-

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فولاد صنعت کاوه 27500 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 28400 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 28700 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 27900 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 28900 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 27500 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 27500 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 28500 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 28600 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 27500 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 27500 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 27700 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 27300 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 29500 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 28200 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
فولاد صنعت کاوه 29000 0 02188919900 1402-03-23 07:06:00
قیمت نبشی

10

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25050 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26650 0 02186073000 1402-03-29 09:14:00
تهران آهن 26650 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
دنیای فولاد خاورمیانه 26838 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 24950 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 26800 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25000 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26850 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25400 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27200 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25200 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 26700 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 26900 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
فرتاک تجارت ناب 29000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25450 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 26850 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
قیمت نبشی

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 26822 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
قیمت نبشی

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 26838 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
مرکز آهن 26852 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 27064 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 26822 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
قیمت نبشی

80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 26822 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
مرکز آهن 26852 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
دنیای فولاد خاورمیانه 26801 0 02149381 1402-03-20 07:27:00
مرکز آهن 27064 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
مرکز آهن 27064 0 03191009009 1402-03-13 06:24:00
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25200 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 27300 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25200 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
تهران آهن 27300 0 02186073000 1402-03-23 09:43:00
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 25200 0 02186073000 1402-05-21 13:58:00
قیمت نبشی

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 25996 0 03191009009 1402-03-28 10:13:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 28200 0 02186073000 1402-03-23 09:42:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27600 0 02186073000 1402-03-23 10:26:00
تهران آهن 27600 0 02186073000 1402-03-22 07:35:00
قیمت نبشی

7

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 27600 0 02186073000 1402-03-23 10:26:00
تهران آهن 27600 0 02186073000 1402-03-22 07:35:00
قیمت نبشی

5

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
تهران آهن 26200 0 02186073000 1402-05-21 10:10:00
قیمت نبشی

30

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 26999 0 03191009009 1402-03-28 10:14:00
مرکز آهن 26999 0 03191009009 1402-03-28 10:14:00
قیمت نبشی

80

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 26999 0 03191009009 1402-03-28 10:14:00
قیمت نبشی

60

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 26999 0 03191009009 1402-03-28 10:14:00
قیمت نبشی

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 26999 0 03191009009 1402-03-28 10:14:00
مرکز آهن 26999 0 03191009009 1402-03-28 10:14:00
مرکز آهن 26999 0 03191009009 1402-03-28 10:14:00
قیمت نبشی

40

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 26999 0 03191009009 1402-03-28 10:14:00
قیمت نبشی

8

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27600 0 02186073000 1402-03-23 10:26:00
تهران آهن 27600 0 02186073000 1402-03-22 07:35:00
قیمت نبشی

6

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27600 0 02186073000 1402-03-23 10:26:00
تهران آهن 27600 0 02186073000 1402-03-22 07:35:00
قیمت نبشی

50

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
مرکز آهن 26497 0 03191009009 1402-03-28 10:15:00
قیمت نبشی

-

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرتاک تجارت ناب 27900 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 27900 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 27900 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
فرتاک تجارت ناب 27900 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

3

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرتاک تجارت ناب 29000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
فرتاک تجارت ناب 28000 0 02166673314 1402-03-21 07:19:00
قیمت نبشی

4

بنگاه قیمت بنگاه قیمت کارخانه تلفن تاریخ
تهران آهن 27800 0 02186073000 1402-03-13 09:00:00
قیمت نبشی