میلگرد

ورق

تیر آهن


استخراج فلزات به روش هیدرومتالورژی

تاریخ خبر: 1396-08-20 17:15:27

فرآیندی که در آن از کوره های مختلف برای احیاء کانی های محتوی ترکیبات اکسیدی فلزات استفاده می گردد، روش متالورژی حرارتی نامیده می شود.روش هیدرومتالورژی نسبت روش متالورژی حرارتی مقرون به صرفه تر بوده و میزان انرژی و آلودگی محیط زیست در آن کمتر می باشد. این روش بر مبنای انحلال شیمیایی عناصر از کانی های معدنی و سپس رسوب کاتیون های فلز مورد نظر از محلول با استفاده از جریان الکتریکی انجام می شود. به طور معمول استخراج به روش تر بیشتر برای استخراج فلزات غیرآهنی بکار می رود.مراحل آن به این ترتیب هستند:

1.     استخراج سنگ از معدن و انتقال آنها به محل مناسب

2.     تزریق حلال مناسب جهت حل کردن عنصر فلزی مورد نظر از ترکیب سنگ معدن

3.     جمع آوری محلول محتوی کاتیون های عنصر مورد نظر

4.     انتقال محلول جمع آوری شده به حوضچه هایی جهت رسوب ذرات جامد موجود در محلول و مواد مزاحم دیگر

5.     افزایش عیار محلول نسبت به یون فلز موردنظر با استفاده از مواد شیمیایی مناسب

6.     انتقال محلول پرعیار شده به سل های الکترووینینگ و رسوب کاتیون های فلز مورد نظر با استفاده از جریان الکتریکی روی سطح الکترودهای کاتد

7.     جمع آوری ورق های کاتدی پس از تشکیل سرب فلزی و تکرار سیکل فوق

 

منبع : samaneahan.ir

خبرهای پرطرفدار

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌های آسیا انتخاب شده که شانس که شانس

عنوان یکی از قوی‌ترین تیم‌هاس که شانس


تبلیغات
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن
قیمت آهن